Το να πρέπει να πεις σε κάποιον ότι δεν αποδίδει στη δουλειά του  μπορεί πολύ εύκολα και γρήγορα να εξελιχθεί σε άβολη και δύσκολη συζήτηση.
-Ευτυχώς μεγάλο μέρος της δυσκολίας μπορεί να αποφευχθεί ρωτώντας τον ίδιο να αξιολογήσει τον εαυτό του. Εάν μπορεί να εντοπίσει το πρόβλημα και τις αδυναμίες του σας γλυτώνει από πολύ κόπο! 
-Εάν πάλι αυτό δεν συμβεί, το να ξεκαθαριστούν οι στόχοι και να ευθυγραμμιστούν το προσωπικό και εταιρικό όραμα σίγουρα θα σας οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση. 
-Δηλώστε τις κόκκινες γραμμές, αυτά που δεν σηκώνουν διαπραγμάτευση αλλά ταυτόχρονα εστιάστε στους τρόπους που θα βοηθήσουν τον εργαζόμενο να εξελιχθεί. 
-Παρουσιάστε συγκεκριμένα παραδείγματα και συμπεριφορές που έχετε παρατηρήσει δίνοντας συμβουλές και οδηγίες για τη βελτίωσή τους.  
-Ζητήστε να φτιάξει ένα πλάνο εξέλιξης το οποίο θα εξετάσετε μαζί, θα θέσετε στόχους, ημερομηνίες επίτευξης αλλά και συνέπειες.
Η συζήτηση για τις αδυναμίες ενός υφισταμένου γίνεται ευκολότερη όταν γίνεται με κοινό όραμα, ξεκάθαρες προσδοκίες και ένα πλάνο δράσης.