Παρόλο που οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 50% των επαγγελματιών είναι εξαιρετικά μικρό το ποσοστό τους σε υψηλά αμειβόμενες και υψηλά στην ιεραρχία θέσεις. Κι ενώ τα νούμερα είναι εντυπωσιακά δεν φαίνεται να μας εκπλήσσουν. Ναι, μπορεί οι συνθήκες και η κουλτούρα της αγοράς εργασίας να ...